ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒาเกษตรกร ประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly meeting) ติดตามและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร