ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ🌾