ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยให้บริการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอป่าซาง