ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงาน “เทศกาลกินผัก กินปลา” ณ บริเวณโรงบ่มใบยาเก่าป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน