ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเวที KM Day ปี 67 หัวข้อ การเขียนข่าวเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานส่งเสริมการเกษตร