ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมจัดรายการ “มองลำพูน” หัวข้อ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2567