ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอครั้งที่ 3/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก