ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยการส่งออก”