ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟู บูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567