ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีบวชป่า สร้างการมีส่วนร่วมลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อ