ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567