ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่