ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567