ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง และถวายตุงค่าคิง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร