ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการอบรมการกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไย แบบตะแกรงร่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด