ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน