ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไย และร่างพระราชบัญญัติลำไย