ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญสำนักงาน และร่วม “สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”