ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3