ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 4/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก