ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต และการตลาดไม้ผลของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน🥑