ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเน้นย้ำเรื่องบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปี 2567