ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน”