ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหารือการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา ของข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ 904”