ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมเชื่อมโยงซื้อขาย ” ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ” ผ่านตลาดข้อตกลงฯ