ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ณ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้️