ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและร่วมกิจกรรมโรงครัวพระราชทานฯ