ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ติดตามประสานงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงแล้ง จังหวัดลำพูน