ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ​ร่วมประชุมวางแผนการติดตามสำรวจประเมินประชากรของแมลงวันผลไม้และสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้