ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอลี้และอำเภอบ้านโฮ่ง ถอดองค์ความรู้การผลิตมะม่วงมหาชนกคุณภาพเพื่อการส่งออก