ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้ (Steiner) ในสวนมะม่วง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร