ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567