ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน)