ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567