ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2567