ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมชมขบวนแห่ครัวทาน และการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย✨️