ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่หลังใหม่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน