ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมสัมมนาโครงการก่อสร้างและการจัดการระบบหมุนเวียนสินค้าเกษตรสมัยใหม่สำหรับประเทศริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ณ ประเทศจีน