ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567