ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล (ทุเรียน) ของเกษตรกร ณ สวนม่อนทุเรียน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน