ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล (ทุเรียน) ของเกษตรกร ณ สวนพอเพียง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน