ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส บริเวณรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน