ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงาน “มหัศจรรย์หริภุญชัย ของดี ปลอดภัย เมืองหละปูน Lamphun Fruit Fest”