ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประสาน ติดตาม และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี