ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับ บจก. ควอลิเมอร์ ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงอัดก้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร