ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน