ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนารายได้ชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ ” ณ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ตลาดสาขาลำพูน