ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 2566/67