ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ