ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ณ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน🌳